کاربران گرامی ، در صورت نیاز به هر یک از بیمه نامه های زیر ، با پرکردن فرمهای الکترونیکی مربوط ، همکاران ما با شما تماس گرفته و ضمن راهنمایی شما در خصوص خدمات بیمه ای مورد نظر، فرآیند صدور بیمه را برای شما تسهیل خواهند کرد.

 

1- فرم پیشنهاد حوادث انفرادی

2-فرم پیشنهاد بیمه عمر زمانی ساده انفرادی

3- فرم استعلام بیمه آتش سوزی

4- فرم استعلام حق بیمه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره و مالکین ساختمان در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

5- فرم استعلام بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه زمینی

6- فرم استعلام حق بیمه شخص ثالث خودرو

7- فرم بیمه آتش سوزی جامع منازل مسکونی ( طرح زرین )

8- فرم پیشنهاد بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور