قیمت سهام شرکت بیمه آسیا در سال 98 با اقبال سهامداران روبه رو شده و طی 85 روز کاری نزدیک به دو برابر و معادل 90 درصد رشد داشته‌است.

به گزارش بانکداری ایرانی
، قیمت سهام شرکت بیمه آسیا، در اولین روز معاملات در سال 98 معادل 1751 ریال بود اما بعد از 85 روز کاری ، قیمت هر سهم در آخرین روز کاری 3300 ریال شده که نشان از رشد نزدیک به دو برابری داشته است.

یکی از دلایل رشد 90 درصدی قیمت
سهام بیمه آسیا
به انتشار صورت‌های مالی موفق شرکت مرتبط بوده و به رشد سود محقق‌شده بیمه آسیا در سال 97 بر می‌گردد.

این شرکت در سال 97 بیش از 44 هزار و 373 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به رقم 35 هزار میلیارد ریالی در سال 96 رشدی 27 درصدی داشته است.

بر اساس این حق بیمه تولیدی بیمه آسیا 38 هزار و 606 میلیارد ریال درآمد داشته است.

با وجود این عملکرد، سود عملیاتی شرکت 611 میلیارد ریال و سود خالص سایر درامدهای غیر بیمه ای 33 میلیارد ریال بوده که در نهایت منجر به تحقق سود خالص شرکت 644 میلیارد ریال شده‌است.

بر اساس سود خالص 644 میلیارد ریالی سود هر سهم 280 ریال شده که نسبت به سال قبل از آن با سود 190 ریالی نزدیک به 50 درصد رشد داشته است.

علاه بر این سود انباشته شقیمت سهام شرکت بیمه آسیا در سال 98 با اقبال سهامداران روبه رو شده و طی 85 روز کاری نزدیک به دو برابر و معادل 90 درصد رشد داشته‌است. رکت با رشد 51 درصدی از رقم 623 میلیارد ریال به 941 میلیارد ریال رسید.

عملیات درآمدزایی بیمه آسیا در سال 97 رشد چشمگیری داشته است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت بیمه آسیا با رشد81 درصدی به مبلغ 10 هزار و 118 میلیارد رسید. همچنین سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت نیز رشد 45 درصد داشته و به مبلغ 9 هزار و 851 میلیارد ریال رسید.

علاوه بر این، حق بیمه تولیدی شرکت در چهارماهه منتهی به 31 تیر 98 به مبلغ 18 هزار و 230 میلیارد ریال رسیده که برای این میزان تنها هشت هزار و 512 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده و نسبت خسارت شرکت به رقم 46 درصد رسیده که یکی از بهترین نسبت های خسارت در صنعت بیمه ایران است چرا که اغلب شرکت‌ها دارای نسبت خسارت بالاتر از رقم 80 درصد هستند.

بنابراین بر اساس این عملیات سهام شرکت بیمه آسیا با اقبال سهامداران مواجه شده و به دلیل افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران رشد نزدیک به 90 درصد را تجربه کرد.