فرم استعلام بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه زمینی

  • مشخصات شخصی

  • مشخصات وسیله نقلیه

  • نام وسیله نقلیهتعداد سیلندرپلاک انتظامیسال ساخترنگشماره موتورشماره شاسیظرفیتمورد استفاده 
  • مشخصات وسائل اضافی

  • نام وسیلهتعدادمشخصات فنیارزش / ریال 
  • نحوه پرداخت حق بیمه